2020/20212020/2021 -
( )

2020/2021 136 4 , (102 34 ), Σ Σ ( ).
ȣ

|

|

| /

| /

| /FLETËPARAQITJE

ARTI MUZIKOR | PROFILI muzicient interprestues

ARTI MUZIKOR | PROFILI muzicient teoreticient

ARTI I BALETIT | PROFILI balerin per balet klasik

ARTI I BALETIT | PROFILI balerin per balet modern

ARTI I BALETIT | PROFILI valltare/ kengetare tradicional
.