КРИТИКИ од анонимната анкета со Родители

Понекогаш не се одржуваат часовите кој што се изгубени
ДМБУЦ: Часовите кои се изгубени од страна на наставникот секако дека треба да се одржат. Материјалот секако веруваме дека ќе биде поминат, но сепак изгубените часови треба да се одржат. Доколку е тоа чест случај да се губат часови, Ве молиме тоа да го пријавите кај Раководителот на класата или Директорот.

Повеќе внимание да се посветува на учениците по инструмент и да има почесто јавни часови
ДМБУЦ: Секој ученик во годината е должен да настапи два пати освен доколку поради не доволно работа од страна на ученикот не го спреми материјалот. Покрај тоа училиштето организира концерти на класа, концерти на вокално инструменталниот оддел, концерт по повод патронат на Училиштето каде на овие концерти настапуваат најспремните ученици.

Често не одговара распоредот на часовите.
ДМБУЦ: Распоредот на часови не сме во можност да го прилагодиме на секој посебно, иако даваме се од себе за да одговора на секого. Имаме 1500 ученици, кои треба да имаат час во понеделник-четврток или вторник-петок од 16 часот до 20 часот (пред 16 часот не може затоа што имаат настава учениците од средно, а по 20 часот е веќе касно). Групите не смеат да бидат поголеми од 15 ученици, но и помали од 8 ученици и од таа причина некогаш не одобруваме префрлување од една во друга група. Навистина е тешко и со големи напори некако успеваме да направиме распоред.  Треба да се има предвид дека наставата е индивидуална и ако во други училишта, за 34 ученици се потребни една училница и еден наставник, кај нас за 34 ученици се потребни 34 училници и 34 наставници.

Хигената треба да се подобри
ДМБУЦ: Се трудиме колку може хигиената да ја одржуваме на потребно ниво, но се додека Родителите се движат по цело Училиште и ги чекаат децата пред вратата каде имаат час, нема да бидеме во можност да ја подобриме хигиената. За жал не може да се справиме со Родителите кои немаат разбирање на нашата молба да чекаат во холот на Училиштето.

Немам критика

Да се подобрат меѓучовечките односи меѓу вработените
ДМБУЦ: Благодариме, ќе се потрудиме

Вецето во клонот во аеродром да се исчисти и училниците исто така!!
ДМБУЦ: Училиштето каде што е клонот во Аеродром e во надлежност на друг Директор, а ние таму само ги користиме просториите на разбирање од страна на Директорката и Општината. Секако, ќе ги пренесеме Вашите забелешки и се надеваме дека ќе преземе нешто самото Училиште.

Ве-цето не е чистено и чистачите ни зимаат време од часот со зборување ао наставничката
ДМБУЦ: Училиштето каде е што е клонот во Аеродром e во надлежност на друг Директор, а ние таму само ги користиме просториите на разбирање од страна на Директорката и Општината. Секако, ќе ги пренесеме Вашите забелешки и се надеваме дека ќе преземе нешто самото Училиште.

Натпреварите се лошо организирани и распоредите се исто лошо организирани.
ДМБУЦ: Натпреварите не ги организира Училиштето, туку акредитирани здруженија на граѓани, кои имаат добиено лиценца за натпреварот. Во ДМБУЦ само се користат просториите од причина што не може секаде да се организира натпревар по музика или балет. Во спротивно може да се организира натпреварот и во музичките училишта во некој друг град, но поради избегнување на трошоци за пат, престој и тн. сепак Училиштето дозволува да се организира кај нас, на задоволство на децата и Родителите.

Во клонот Александар Македонски вецињата не се чисти и страшно мирисраат и нема контрола кој влегува и кој излегува(возрасни лица).Исто така децата се жалат дека хигиеничарот непотребно влегува на час,го прекинува истиот и се задржува 10 до 15 минути секогаш со ист изговор.
ДМБУЦ: Училиштето каде е што е клонот во Аеродром e во надлежност на друг Директор, а ние таму само ги користиме просториите на разбирање од страна на Директорката и Општината. Секако, ќе ги пренесеме Вашите забелешки и се надеваме дека ќе преземе нешто самото Училиште.

Недостасува флексибилност!
ДМБУЦ: Ќе настојуваме да ја подобриме флексибилноста

Критиката ке биде со негативно значење , а се однесува кон Вашата организациона логистика во однос на подобрување на условите во гардеробите и салите , и воопсто на лошата слика во одделот . Првото нешто што ние родителите го приметуваме во оние ходници и сали е непрочистениот воздух , неискречените ѕидови , нечистотијата , стариот инвентар , максимално непрактични услови во гардеробите и нехигиенските тоалети . Искрејно се плашам за здравјето на моето дете .
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.
Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена, секако со Ваша помош со тоа што децата ќе ги чекате во холот или надвор од Училиштето, а не низ цело Училиште поради што не сме во состојба да ја одржуваме хигиената на ниво кое и Вие и ние го посакуваме.

Премногу се форсираат пријателски односи
ДМБУЦ: Кај нас е пресуден талентот и ништо друго не допринесува за квалитетни ученици. Пријателството го оставаме за дружење надвор од Училиштето.

Во почетокот на годината секогаш има проблеми околу распоредот на часовите.
ДМБУЦ: Свесни сме за тоа, но желбите, настојувањата, упорноста па и заканите од родителите кои се неосновани допринесуваат за проблеми околу распоредот. Распоредот на часови не сме во можност да го прилагодиме на секој посебно, иако даваме се од себе за да одговора на секого. Имаме 1500 ученици, кои треба да имаат час во понеделник-четврток или вторник-петок од 16 часот до 20 часот (пред 16 часот не може затоашто имаат настава учениците од средно, а по 20 часот е веќе касно). Групите не смеат да бидат поголеми од 15 ученици, но и помали од 8 ученици и од таа причина некогаш не одобруваме префрлување од една во друга група. Навистина е тешко и со големи напори некако успеваме да направиме распоред.  Треба да се има предвид дека наставата е индивидуална и ако во други училишта, за 34 ученици се потребни една училница и еден наставник, кај нас за 34 ученици се потребни 34 училници и 34 наставници.

Не секогаш има слободна просторија за часот по инструмент. Многу мала флексибилност при изработката на распоредот. Ниско ниво на хигиена во тоалетите.
ДМБУЦ: Свесни сме за овој проблем. Од таа причина не сме во состојба да ги примиме сите ученици, туку ги одбираме само најдобрите да продолжат со музичкото образование, а со тоа да имаат подобри услови.
Распоредот: желбите, настојувањата, упорноста и заканите од родителите кои се неосновани допринесуваат за проблеми околу распоредот.  Распоредот на часови не сме во можност да го прилагодиме на секој посебно, иако даваме се од себе за да одговора на секого. Имаме 1500 ученици, кои треба да имаат час во понеделник-четврток или вторник-петок од 16 часот до 20 часот (пред 16 часот не може затоа што имаат настава учениците од средно, а по 20 часот е веќе касно). Групите не смеат да бидат поголеми од 15 ученици, но и помали од 8 ученици и од таа причина некогаш не одобруваме префрлување од една во друга група. Навистина е тешко и со големи напори некако успеваме да направиме распоред.  Треба да се има предвид дека наставата е индивидуална и ако во други училишта, за 34 ученици се потребни една училница и еден наставник, кај нас за 34 ученици се потребни 34 училници и 34 наставници.
Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена, секако со Ваша помош со тоа што децата ќе ги чекате во холот или надвор од Училиштето, а не низ цело Училиште поради што не сме во состојба да ја одржуваме хигиената на ниво кое и Вие и ние го посакуваме.

дА СЕ ИЗРЕНОВИРААТ СОБЛЕКУВАЛНИТЕ,САЛИТЕ И ТОАЛЕТИТЕ
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир.

Хигиената во салите не е на задоволително ниво
ДМБУЦ: Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена.

учениците додека чекаат час немаат каде да седнат
ДМБУЦ: Во холот на Училиштето се направени нови клупи каде можат децата да седнат. Во ходниците исто така има клупи каде може да седнат, но најчесто се зафатени од Родителите, кои сепак не мора таму да бидат и местото да им го отстапат на Учениците.

Часот знае да биде прекинат од лица кои работат на одржување на просториите во клонот Александар Македонски.
ДМБУЦ: Училиштето каде е што е клонот во Аеродром e во надлежност на друг Директор, а ние таму само ги користиме просториите на разбирање од страна на Директорката и Општината. Секако, ќе ги пренесеме Вашите забелешки и се надеваме дека ќе преземе нешто самото Училиште.

Да се реновира
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштетот е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Хигиената во WC-та не е на завидно ниво, вратите се оштетени и се отвораат нанадвор и може да повредат некој кој поминува во моментот однадвор
ДМБУЦ: Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена

Инвентарот и хигиената во тоалетите
ДМБУЦ: Се надеваме дека нашето барање од МОН за реновирање на тоалетите и соблекувалните во балет ќе биде одобрено и наскоро ќе ги реновираме. За хигиената е човечки фактор и ќе настојуваме да биде подобрена.

Не треба да постојат ургенции и фаворизиранје на некои деца во уметноста така губи и сколото во квалитет
ДМБУЦ: Кај нас е пресуден талентот и ништо друго не допринесува за квалитетни ученици. Ургенциите убедени сме дека се искоренети, со оглед на тоа што повеќе не поминува такво нешто кај нас.

Детето еднаш ми се повреди на отворен шраф од расипано столче. Уште има белег на ногата. Се пресоблекуваат во чекална, нели, а не во соблекувална. Во чекалната (на ниво -1, визбата) редовно имаме црна вреќа со ѓубре. Полна секако. Метлите, четките сето тоа е тука фино лепо сложено, малце или малце-помалце уредно, но глетката, миризбата и чувството, ако сакате, на сите нас, а особено децата, оние од кои Луј сака да направи грациозни естети, не соодветствува со мисијата на училиштето. Мала, навистина мала интервенција, дури не ни инвестиција, е потребна да условите видливо се променат. А со мала инвестиција пак, одредени простори, би можеле да се претворат во простор „од друго училиште“.
ДМБУЦ: Забелешките во однос на хигиената, ќе ги промениме и не требало да дојде до такво нешто. Интервенции постојано правиме и се трудиме колку може да ги подобруваме условите. Доколку имате конкретни предлози, повелете да разговараме, може ќе имате идеја која навистина ќе ни помогне.

Единствена критика е неизлегување во пресрет со термините на часовите. Родителите работат до 17:00/17:30 часот, а часовите почнуваат во 16:20, што е сериозен проблем посебно за деца од прво одделение. Премногу нефлексибилност, дури и неможност децата да се префрлат/заменат во друго одделение за некако да се организираме за носење. Јас како родител сум приморана да плаќам човек кој моето дете го носи на час.
ДМБУЦ: Доколку часовите почнуваат од 17:30-18, ќе треба да завршуваат во 21:30-22. Во тој случај ќе се соочиме со поголеми проблеми, веруваме дека е касно и никој нема да сака, а и децата нема да бидат во можност да ја следат наставата. Кога би имале дупло повеќе училници (или дупло помалку ученици), ќе можеме во исто време да ги одржуваме часовите, вака мора да има часови кои ќе почнуваат од 16:00. Распоредот на часови не сме во можност да го прилагодиме на секој посебно, иако даваме се од себе за да одговора на секого. Имаме 1500 ученици, кои треба да имаат час во понеделник-четврток или вторник-петок од 16 часот до 20 часот (пред 16 часот не може затоа што имаат настава учениците од средно, а по 20 часот е веќе касно). Групите не смеат да бидат поголеми од 15 ученици, но и помали од 8 ученици и од таа причина некогаш не одобруваме префрлување од една во друга група. Навистина е тешко и со големи напори некако успеваме да направиме распоред.  Треба да се има предвид дека наставата е индивидуална и ако во други училишта, за 34 ученици се потребни една училница и еден наставник, кај нас за 34 ученици се потребни 34 училници и 34 наставници.

не

Не ми се допаѓа што имате воведено приемен испит на крај на прво одделение. Тоа е стрес за детето и доколку не положи на испитот разочарување за едно 7 годишно дете. Би требало да сте задоволни што постои голем интерес за изучување на музичкото училиште, а не уште на старт да ги пресечете.
ДМБУЦ: Приемниот испит постои уште од основањето на Училиштето и секаде во светот во училиштата од овој вид на тој принцип се примаат учениците. Порано 1то одделение се викаше подготвително, кога учениците се подготвуваа и на крај полагаа испит. Свесни сме дека е стрес, но секој јавен настап понатаму секогаш е стресен, независно која и да е возраста, а нашата професија е врзана за јавни настапи.

стара зграда, стар инвентар, преполни ходници со деца, родители...
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштетот е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.
За жал родителите не го почитуваат нашето барање да не ги чекаат децата во ходниците поради што не сме во состојба да ја одржуваме хигиената, буката е зголемена, а наставата не можеме да ја одржуваме на ниво како што сакаме.

Недоволно теоретска подготовка.
ДМБУЦ: Не е јасно на што мислите

многу се мали собите по инструмент
ДМБУЦ: Наставата е индивидуална и просторот е доволен. Секако не е на одмет и во концертна сала да се има час, но и овде часот може да се одржи.

Оставете го училиштето на уметноста а не на политиката
ДМБУЦ: Секако политика во образованието не смее да има и тоа е така.

Jas mislam deka treba sve temelno da se izrenovira vklucuvajki gi liftovite i ucilnicite vo koj se odrzuva nastavata.
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштетот е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Децата што одат во двосменска настава пропуштаат часови кога се попладне.
ДМБУЦ: Распоредот на часови не сме во можност да го прилагодиме на секој посебно, иако даваме се од себе за да одговора на секого. Имаме 1500 ученици, кои треба да имаат час во понеделник-четврток или вторник-петок од 16 часот до 20 часот (пред 16 часот не може затоа што имаат настава учениците од средно, а по 20 часот е веќе касно). Групите не смеат да бидат поголеми од 15 ученици, но и помали од 8 ученици и од таа причина некогаш не одобруваме префрлување од една во друга група. Навистина е тешко и со големи напори некако успеваме да направиме распоред.  Треба да се има предвид дека наставата е индивидуална и ако во други училишта, за 34 ученици се потребни една училница и еден наставник, кај нас за 34 ученици се потребни 34 училници и 34 наставници.

Да се внимава повеќе на хигиената, особено на вецињата
ДМБУЦ: Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена, секако со Ваша помош со тоа што децата ќе ги чекате во холот или надвор од Училиштето, а не низ цело Училиште поради што не сме во состојба да ја одржуваме хигиената на ниво кое и Вие и ние го посакуваме.

Можеше веројатно оваа анкета да биде и на македонски.
ДМБУЦ: Секако дека е на македонски, веројатно има проблем кај Вас со Вашиот компјутер.

клавирот на кој што вежба моето дете со професорката е премногу оштетен и сметам дека треба да се превземат мерки за нивна поправка или замена со нови.Тоалетите се многу нечисти и мириса непријатно.
ДМБУЦ: Клавирите се во многу лоша состојба и потребно е комплетно реновирање на истите и заменување со нови. Доколку бевме поодговорни во годините наназад, истите ќе беа во многу подобра состојба. Преземаме мерки за зачувување и кога ќе најдеме решение за тоа, ќе ги донесеме во многу подобро состојба. Секако треба многу финансии за тоа, зато што поправката е не мала, а има многу клавири. За жал тоа не е единствен проблем за кој се потребни многу финансии и затоа не може сите проблеми веднаш да ги средиме. Но свесни сме за потребата и работиме тековно едно по едно да средуваме.
Во однос на тоалетите, станува збор за човечки фактор и од наша страна ќе преземеме се за тоа да се промени.

Нема хигиена во училницата.
ДМБУЦ: Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена

Вецето не е чистено и чистачот влегува и ни го зима цел час
ДМБУЦ: Ќе настојуваме во иднина тоа да биде променето

Нема доволно соблекувални, децата се облекуваат во ходникот на училиштето, двете соблекувални кои се кај салите за вежбање балет се затвораат од страна на хигиеничарките. Исто така потребно е поголемо учество на натпревари.
ДМБУЦ: Проблемот со соблекувалните очекуваме дека набрзо ќе биде решен. За учеството на натпреварите одлучува наставникот според тоа дали е спремен или не ученикот, но секако треба и родителот затоа што секој натпревар е трошок за него.

Тоалетите во Александар Македонски се во лоша состојба.Чешмите во тоалетите не работат а тие што работат имаат слаб притисок и гадна вода.
ДМБУЦ: Училиштето каде е што е клонот во Аеродром e во надлежност на друг Директор, а ние таму само ги користиме просториите на разбирање од страна на Директорката и Општината. Секако, ќе ги пренесеме Вашите забелешки и се надеваме дека ќе преземе нешто самото Училиште.

Хигиената во училиштето е на многу ниско ниво,особено во балетските сали и тоалетите
ДМБУЦ: Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена.

немаме

Училницата по инструмент е многу мала, во топлите денови е многу загушливо, прозорецот е многу мал, грејното тело зазема голем простор.
ДМБУЦ: Наставата е индивидуална и просторот е доволен. Секако не е на одмет и во концертна сала да се има час, но и овде часот може да се одржи.

Salite ne se cisti, treba renoviranje na salite, Obezbeduvanje na skafcinja,
ДМБУЦ: Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена, салите постепено според нашите можности ги реновираме, така ставивме балетски бод во сите сали, ги тапациравме ѕидовите, ставивме нова врата која може да се отвара за свеж воздух.

Недоволна комуникација и пријателски однос помеѓу учениците. Потребно е да се формира социјална група од затворен карактер со цел навремено информирање за евентуални промени во распоредот на часови или други информации поврзани со подготовките за претстави, опрема за балет и сл.
ДМБУЦ: За комуникацијата и односот помеѓу учениците не зависи само од нас и не можеме многу да влијаеме. Социјална група би било добро да има наставникот, но не се сите (наставници или родители) расположени за користење на социјални мрежи. Сепак наставникот заедно со Родителите треба да најде начин за подобра и побрза комуникација која денес не е воопшто тешко да се направи.

1. Училиштето да обрати внимание на наставниот кадар. Сметам дека наставата треба да ја спроведуваат искусни балетски играчи кои како подлога имаат балетска педагогија. Децата во основно образование ја стекнуваат основата на балетот и љубовта кон оваа професија. Доколку добијат лоша подлога тоа ке биде понатаму видливо на сцената. 2. Учениците заостануваат со програмата и со самото тоа не напредуваат согласно нивната возраст. 3. Имаат само еден настап во текот на учебната година (годишниот концерт на ДМБУЦ). Тоа значи дека не стекнуваат доволно искуство и самодоверба за она што се подготвуваат (сценски настап). 4. Не одат на натпревари. На тој начин неможат да утврдат како напредуваат во споредба со другите школи од други држави. 5. Како родител ми сметаат такнаречените натпревари од затворен тип за кои плаќаме котизација а всушност не се такмичења од јавен карактер туку е натпревар помеѓу самите професори. Зошто во овој случај плаќаме котизација? 6. Хигиената во балетско училиште е на ниско ниво, салите за вежбање, тоалетите, гардероберите , чекалните - без исклучок. Алатките за одржување на хигиената се дотраени и недоволни.
ДМБУЦ: Наставниот кадар во Балетскиот оддел комплетно одговара на одредбите пропишани со закон предвидени од Министерството за образование како и систематизацијата на училиштето. Сите педагози имаат завршено Балетска педагогија на Високо образовни признаени институции во земјава или во странство. Со дипломата која ја поседуваат доволно се компетентни да им создадат и љубов и добра основа-подлога на децата. Наставата во Основниот Балетски оддел се реализира според план и програма
усвоена од Биро за развој на образование во рамки на МОН. Учениците задолжително имаат два јавни часа во текот на училишната година покрај настапот во МОБ на Годишиот концерт. Веќе две години наназад од 2014 постои професионален Државен Балетски натпревар каде исто така учениците од Основниот оддел имаат прилика да настапуваат и се натпреваруваат.
Натпреварот е предвиден за Државни професионални училишта (не  приватни студија), а ние сме единствено такво во државата покрај основното во Кавадарци и Гевгелија. За искусните професионални играчи, Ве информираме дека имаме одлична соработка со МОБ. Во моментов во Балетскиот оддел неколку еминентни професионални играчи држат настава.

Одделението брои премногу деца и мислам дека неможе да се посвети доволно внимание поединечно. Условите за вежбање не се добри, слаба вентилација, немање гардероби со шкафчиња за пресоблекување, хигиената не е задоволителна. Голем проблем е немање паркинг простор наменет за училиштето.
ДМБУЦ: Искуството покажува дека интересот за учење балет е најголем во почетокот на образованието и затоа класовите тогаш се со многу повеќе ученици. Секаде во сите школи е така. Со текот на годините, заради сложеност на вежбите, секојдневните напорни блок- часови веќе од трето, четврто и понатаму доаѓа до намалување на бројот на учениците. Работиме на условите за подобрување, вентилацијата, гардероби и слично. Подот е сменет во сите сали, штаповите се поправија. Паркингот е во употреба и има доволно место за секој родител.

Ова е повеќе предлог отколку критика: Малку позахтевен да биде солфежот. Често пати изостанува домашна работа. Да има и повеќе корелација помеѓу клучот кој се изучува по солфеж и инструментот. Нешто во вид на кратки и лесни етиди во клучот кој се изучува.
ДМБУЦ: Наставните програми се донесени од страна на МОН и ние мора да ги почитуваме и да работиме според нив. Така се работи во цела Македонија. Доколку детето е понапредно, наставникот по инструмент може да работи по напредна програма затоа што часот е индивидуален, додека на солфеж е групна настава и мора да се размислува за сите деца.

Intrumentite se stari (pijano) i poveketo imaat nefunkcionalni noti, nastavnickata koja ni drzi casovi nema svoj klas, postojano menuva prostorija dodeka poveketo pak imaat postojana prostorija.
ДМБУЦ: Клавирите се во многу лоша состојба и потребно е комплетно реновирање на истите и заменување со нови. Доколку бевме поодговорни во годините наназад, истите ќе беа во многу подобра состојба. Преземаме мерки за зачувување и кога ќе најдеме решение за тоа, ќе ги донесеме во многу подобро состојба. Секако треба многу финансии за тоа, затоа што поправката не е мала, а има многу клавири. За жал тоа не е единствен проблем за кој се потребни многу финансии и затоа не може сите проблеми веднаш да ги средиме. Проблемот со немање свои кабинети за настава полека се надевам ќе биде решен, од таа причина не сме во можност да ги примиме сите ученици и мора да правиме селекција и да ги примиме само најдобрите ученици. Тогаш ќе имаме услови да имаме кабинет за настава за секој наставник и за секој ученик. Треба да се има предвид дека наставата е индивидуална и ако во други училишта, за 34 ученици се потребни една училница и еден наставник, кај нас за 34 ученици се потребни 34 училници и 34 наставници.

Само критика во распоредот на часови што започнува од 17 часот и невозможно е да се стигне доколку детето е втора смена во училиште.
ДМБУЦ: Распоредот на часови не сме во можност да го прилагодиме на секој посебно, иако даваме се од себе за да одговора на секого. Имаме 1500 ученици, кои треба да имаат час во понеделник-четврток или вторник-петок од 16 часот до 20 часот (пред 16 часот не може затоа што имаат настава учениците од средно, а по 20 часот е веќе касно). Групите не смеат да бидат поголеми од 15 ученици, но и помали од 8 ученици и од таа причина некогаш не одобруваме префрлување од една во друга група. Навистина е тешко и со големи напори некако успеваме да направиме распоред.  Треба да се има предвид дека наставата е индивидуална и ако во други училишта, за 34 ученици се потребни една училница и еден наставник, кај нас за 34 ученици се потребни 34 училници и 34 наставници.

moeto iskustvo kazuva deka ste premnogu selektivni vo odnos na polaganjeto po solfez i toa kaj deca sto se 1 odd deca koj seuste ne se dovolno opismeneti ,bidejki mislam deka edna godina e premnogu malku za da se sogleda i vidi muzikalnosta kaj decata bidejki toa treba postojano da se raboti i da se nadgraduva.
ДМБУЦ: Испити постојат уште од основањето на Училиштето и секаде во светот во училиштата од овој вид на тој принцип се примаат учениците. Порано 1то одделение се викаше подготвително, кога учениците се подготвуваа и на крај полагаа испит каде се одредуваше кои продолжуваат во 1 одделение. Свесни сме дека е стрес, но секој јавен настап понатаму секогаш е стресен, независно која и да е возраста, а нашата професија е врзана за јавни настапи. Селективни мора да бидеме од причина што не може секој да се занимава со музика и треба да продолжат само оние кои имаат предиспозиции за тоа, а не само желба. Наставата по инструмент во 2 одделение е индивидуална и за еден ученик е потребни 1 училница и 1 наставник. Во другите училишта за 34 ученици се потребни 1 училница и 1 наставник, додека кај нас за 34 ученици се потребни 34 ученици и 34 наставници. Поради сите овие причини мора да бидеме селективни, затоа што ако не сме ќе има премногу ученици, за кои нема да можеме да обезбедиме доволно кадар ниту простор.

Има галама надвор, во ходниците, некој наставници немаат просторија за своите часови
ДМБУЦ: Галамата е често од звуците на некој инструмент, но и за жал од Родителите кои ги чекаат своите деца во ходниците, некогаш освен меѓу себе, разговараат на мобилни телефони и освен за галама, допринесува и за полоша хигиена. Кога би имале сите родители разбирање за ова, ќе биде многу подобро на заедничко добро.

Во училниците ѕидовите се изронети, и тоалетите немаат сапун и се многу валкани, има гуми за џвакање насекаде излепени и на некои спратови “плочите“ се искршени.
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Сапун редовно дополнуваме, но некој постојано го истура. Хигиената ќе направиме се што може од наша страна да биде подобрена.

Da prorabote liftot i vo hodnikot dolu da se vospostavi nekoj red i tisina zosto toa ne lici za edno umetnicko uciliste
ДМБУЦ: Поправката на лифтот е скапа инвестиција, но не и неопходна. Што се однесува до галамата по ходниците и самите сме свесни. Колку што е во наша можност, се обидуваме да воспоставиме ред. Во голем дел и Родителите кои ги чекаат децата во ходниците допринесуваат за галамата, но на нашето барање да не чекаат овде, лошо реагираат.

Слаба хигиена; се пуштаат многу деца да бидат на настава, наместо да се прави соодветна селекција на сличен принцип на приватните училишта кои стимулираат се и квалитет и неквалитет, за жал ова не е такво училиште и не треба да биде! Треба да биде пример за останатите училишта, затоа и нашето дете е запичано во ова училиште! Да не се оставаат децата од групи кога наставникот не е во можност да одржува настава кај други наставници со денови, недели и месеци!
ДМБУЦ: Хигиената ќе се обидеме да ја подобриме во иднина.
Апсолутно се сложуваме дека овде треба да има соодветна селекција и тоа и го правиме, но за жал има родители кои негодуваат на тоа (може да се види тоа и во анкетава).

ДА СЕ ПОДОБРИ ХИГИЕНАТА НА САЛИТЕ
ДМБУЦ:Свесни сме дека Училиштетот е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Pogolema komunikacija na nastavnikot so roditelite okolu sovladuvanjeto na nastavnite edinici na deteto .
ДМБУЦ: Наставникот е должен најмалку три пати во текот на наставната година да ги соопштува резултатите на учениците на родителските средби. Доколку родителите сакаат да се информираат за успехот на своето дете, можат да се договорат со наставникот за дополнителна средба. Во иднина планираме да воведеме приемен ден кога наставникот ќе ви стои на располагање за овие теми.

poveke stolici vo soblekuvalnite I obnoveni toaleti
ДМБУЦ: Благодарение на Вашите барања пуштивме во употреба уште една соблекувална за учениците од основно. Очекуваме да се одобри нашето барање за финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Хигиената на тоалетите,и простор соодветен за соблелувална на малите балерини .
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштетот е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Нема никакви критики.

uslovite da se podobrat malce posovremeni prostorii da se napravat.
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштетот е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Се прави голема гужва во меѓу почетокот на термините, ако има уште некоја просторија , па со договор едни да се пресоблекуваат во една просторија, а тие што завршиле во друга.
ДМБУЦ: Да, секако дека би било одлично така, но за жал просторот е тој и немаме доволно простории за такво нешто. Сепак благодарение на Вашите барања пуштивме во употреба уште една соблекувална за учениците од основно.

Нема никавки промени во последните 20 години. Кој и да е директор се однесува исто како и неговите предходници. Хигиената е катастрофа. Ентериерот не е променет многу одамна. Условите се мизерни. Тоа секако не е до министерството туку до менаџментот на училиштето.
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот. Хигиената ќе се обидеме да ја подобриме, секако со помош на Родителите кои нема своите деца да ги чекаат низ цело училиште, при што со нивното движење допринесуваат за полоша хигиена и не можност да се исчисти.

ВЦ-ињата не се средени.
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Кога се губат часови по инструмент, поради болест или откажани од страна на наставникот поради негови причини, (а се случувало за едно полугодие и до 8 часа да се губат) ,потоа на наше барање да се најде нов термин да дојде порано или во саботите- не наоѓаме на одобрување и никогаш не биле одработени тие часови и се назадува со материјалот. Потоа постои обострано незадоволство и нема поттик кај ученикот, ако детето е постојано критикувано. Можеби со друг наставник оваа ситуација нема да се повтори и ќе има поголема интеракција меѓу ученик-наставник-инструмент. Најлесно им е на ученици чии родители се музички потковани и можат да помогнат дома при вежбање или плаќаат за екстра часови.
ДМБУЦ: Изгубените часови треба да се надокнадат. Ве молиме во иднина доколку губите часови да го пријавите тоа за да преземеме мерки тоа да не се повтори.

Треба да се најде модус да се реновира целосно училиштето и наставниците но и учениците да имаат пристојни услови, тоалети соблекувални.
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Училиштето е многу старо, нема соблекувални , а тие што ги има се многу нечисти како и тоалетите, и децата се приморани да се облекуваат во салата каде и вежбаат што е нехигиенски-обнова на тоалетите, соблекувалините и салите за вежбање под итно.
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

многу е валкано, нечисто, вратите не се затвараат,
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.  Хигиената ќе се обидеме да ја подобриме, секако со помош на Родителите кои нема своите деца да ги чекаат низ цело училиште, при што со нивното движење допринесуваат за полоша хигиена и не можност да се исчисти.

Општо земено, задоволна сум од училиштето и од ангажманот на вработените. Единствено мислам дека има недостаток од простории, па затоа многу тешко ги договараме часовите по пијано. (Конкретно, моето дете оди во клонот Александар Македонски). Најчесто договараме блок часови (иако сметам дека тоа не е добро), и кога губиме час (наставничката често отсуствува поради болест и сл.), детето всушност губи 2 часа, а часовите досега не ни се надокнадени, со што се губи континуитет кај детето.
ДМБУЦ: Точно е дека имаме недостаток на простор. Се трудиме тоа да го средиме на начин што МОН ни направи дополнителни 11 нови училници, но сепак проблемот не се реши. Од таа причина приморани сме да примаме толкав број на ученици колку што ќе бидеме во можност да им обезбедиме простор и кадар, а се со цел, квалитетна настава.

Да има распоред да одговара за ученици кои одат во смени во основно училиште.
ДМБУЦ: Распоредот на часови не сме во можност да го прилагодиме на секој посебно, иако даваме се од себе за да одговора на секого. Имаме 1500 ученици, кои треба да имаат час во понеделник-четврток или вторник-петок од 16 часот до 20 часот (пред 16 часот не може затоа што имаат настава учениците од средно, а по 20 часот е веќе касно). Групите не смеат да бидат поголеми од 15 ученици, но и помали од 8 ученици и од таа причина некогаш не одобруваме префрлување од една во друга група. Навистина е тешко и со големи напори некако успеваме да направиме распоред.  Треба да се има предвид дека наставата е индивидуална и ако во други училишта, за 34 ученици се потребни една училница и еден наставник, кај нас за 34 ученици се потребни 34 училници и 34 наставници.

Во катастрофална состојба се тоалетите и гардеробите.Би тебало да се подигне нивото на хигиена во салите каде што децата вежбаат балет.
ДМБУЦ: Очекуваме нашето барање за реновирање на тоалетите да биде одобрено. Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена.

Треба од корен да се реновираат салите во кои се изведуваат часовите по балет, да се сменат штаповите, да се обнови подот, да не зборувам за гардеробите и тоалетот
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Работиме на условите за подобрување, вентилацијата, гардероби и слично. Подот е сменет во сите сали, штаповите се поправија. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Нередовноста на наставничката Сара е неприфатлива, одложувањата на настава не се надополнуваат во друг час. критиките се проследени на Мустафа Имери , но тој негира на тоа ,нормално таа му е сестра. Арогантноста на семејството Имери ни е позната. чист непотизам.
ДМБУЦ: Секое отсуство на било кој наставник секогаш било пријавено кај Раководителот на класата или Директорот. Во клоновите не сме во можност да ги надополниме некои од пропуштените часови, поради редовната наставата која е таму, но и поради работното време на Училиштето. Секако дека материјалот ќе биде поминат и совладан. Сепак доколку имало проблем со неодржувањето на наставата, требало до сега да реагирате кај Директорот кој ќе преземеше соодветни мерки, но такво нешто до сега немало.

ТЕМНИ ПРОСТОРИИ , ПРОФЕСОРИТЕ НЕМААТ ДОВОЛИ УСЛОВИ ЗА КВАЛИТЕТНА НАСТАВА ИАКО ТОА САМИТЕ ПРОФЕСОРИ ГО САКААТ
ДМБУЦ: Со наставниците сме во редовна комуникација и ги знаеме многу добро нивните барања.

Znaci jas ne sakam da se vrati nastavnickata Pavlina po solfez. Zs e mnogu stroga i sekogas ucenicite gi zadrzuva poveke od sto treba...aa i baska use 3 meseci ima do kraj na ovaa skolska godina taka da nema potreba da se vraka sega....
ДМБУЦ: Наставничката Павлина е редовно вработена и една од најдобрите наставнички. Строг наставник не значи дека е лош, а тоа што ве задржува значи дека сака да ве научи нешто повеќе.

Слаба организација за натпреварите, премногу чекање. Натпреварите треба да се одржуваат во викенд со цел учениците да не отсуствуваат од настава од основните училишта ( во основните училишта сите натпревари по математика, англиски, македонски се во сабота или недела)
ДМБУЦ: Натпреварите се во организација на Здруженија на граѓани, а не од страна на Училиштето. Училиштето само го дава на користење просторот, од причина што овие натпревари не можат да се организираат било каде. Ние како училиште им предложивме на здруженијата, натпреварите да се организираат за време на викендите со цел да не се губи настава и ќе настојуваме во тоа.

Хигиената на тоалетите и тоа што во тоалетите нема тоалетна хартија.
ДМБУЦ: Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена.

Да се поправат пијаната кои веќе се до најкритично можно ниво на амортизираност
ДМБУЦ: Знаеме дека пијаната се во лоша состојба. Колку можеме, но и колку самите тие се во состојба да се поправат, ги средуваме. За жал некои ученици често знаат намерно да ги уништуваат, а поправката не е мала.

Критиката се однесува на условите во кои децата се подгпвтвуваа за час по балет, каде е нечисто (ѓубрето собрано од целе ден заедно со џогерите и кофите им стои под нос на децата попладне), салата не се чисти и проветрува, а и нема доволно гардероби за пресоблекување
ДМБУЦ: Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена.

условите на одржување на наставата, клупи, столчиња, тоалети
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Би требало да има и интерактивни часови, како и зголемена комуникација меѓу наставникот и родителите, да има родителски состаноци.
ДМБУЦ: Наставникот е должен да одржи родителски средби најмалку три пати во текот на наставната година, а секој родител дополнително може да иницира средба со предметниот наставник.

Во учебната година 2014/2015 учениците од клонот Драчево беа целосно деградирани и ја изгубија годината од неквалитетното работенје на наставникот Илија Ј.
ДМБУЦ: Во клонот во Драчево сега има друг наставник

Немам никаква критика

Условите за работа треба да се поодобри, од аспект на простор, уредување, чистота, поготово тоалетите.
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Недоволно наставници - преголеми групи; Недостиг на бесплатен паркинг простор; Се примаат деца само преку врски, посебно партиски
ДМБУЦ: За разлика од претходните години, бројот на ученици во групите е значително намален. Ние како училиште немаме ингеренции за обезбедување на паркинг простор ниту за нашите вработени, кои секако ќе си го плаќаат, а за бесплатно користење на паркинг не станува збор. Сепак, паркинг просторот кај МОБ е пуштен и сега има доволно места за сите. Приемот на ученици се врши со приемен испит од повеќечлена комисија, каде се испитува талентот на идните ученици.

Хигиената Ви е на најниско можно ниво. Во чекалната каде што чекаат родители има пајажини што стојат со години и во секој момент мислиш дека ке ти паднат врз глава. А во најтоплиот дел чекалната корпите за отпадоци може да не бидат испразнети. Секоја чест на исклучоци, ама општо во училиштето постои низок професионализам и службеност, а МНОГУ застапеност на непотизам, партизација, и секаков тип на врскаџиство.
ДМБУЦ: Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена. Непотизам, партизација и врскаџиство сметаме дека нема и нема да дозволиме такво нешто.

Во портирницата никогаш нема никој за да се праша нешто за некој наставник
ДМБУЦ: Портирницата во нашето училиште е просторија која е во служба на вработените во училиштето, а не е од типот рецепција каде ќе се добиваат информации за вработените во училиштето.

Условите во кои вежбаат децата би требало да се подобрат и костимите кои ги користат за настапи.
ДМБУЦ: Условите каде вежбаат учениците од балетскиот оддел се трудиме да ги подобриме

Несоодветни гардероби, а постоечките се со мал капацитет, немање на соодветен тоалет и вентилација во училниците по балет.
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Тоалетите во училиштето се во многу лоша состојба.
ДМБУЦ: Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Премногу е крут распоредот на часови (објаснети ни се причините: недоволно просторни и човеки ресурси).
ДМБУЦ: Распоредот на часови не сме во можност да го прилагодиме на секој посебно, иако даваме се од себе за да одговора на секого. Имаме 1500 ученици, кои треба да имаат час во понеделник-четврток или вторник-петок од 16 часот до 20 часот (пред 16 часот не може затоашто имаат настава учениците од средно, а по 20 часот е веќе касно). Групите не смеат да бидат поголеми од 15 ученици, но и помали од 8 ученици и од таа причина некогаш не одобруваме префрлување од една во друга група. Навистина е тешко и со големи напори некако успеваме да направиме распоред.  Треба да се има предвид дека наставата е индивидуална и ако во други училишта, за 34 ученици се потребни една училница и еден наставник, кај нас за 34 ученици се потребни 34 училници и 34 наставници.

Хигиената во училиштето е на многу ниско ниво.
ДМБУЦ: Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена, секако со помош на Родителите кои нема своите деца да ги чекаат низ цело училиште, при што со нивното движење допринесуваат за полоша хигиена и не можност да се исчисти.

На почетокот на учебната година се губат часови поради неможност да се усогласат термините на распоредот на часови во училиште (особено ако детето оди во смени) со термините во ДМБУЦ. Во претходните години се случуваше детето да го носиме три пати неделно на музичко, зареди неможност да се усогласат термините. Зградата е во многу лоша состоја (пред се санитарните јазли, но и самите училници). Голем дел од инструметите се дотраени. Училиштето нема ниту доволно простор ниту кадар.
ДМБУЦ: Распоредот на часови не сме во можност да го прилагодиме на секој посебно, иако даваме се од себе за да одговора на секого. Имаме 1500 ученици, кои треба да имаат час во понеделник-четврток или вторник-петок од 16 часот до 20 часот (пред 16 часот не може затоа што имаат настава учениците од средно, а по 20 часот е веќе касно). Групите не смеат да бидат поголеми од 15 ученици, но и помали од 8 ученици и од таа причина некогаш не одобруваме префрлување од една во друга група. Навистина е тешко и со големи напори некако успеваме да направиме распоред.  Треба да се има предвид дека наставата е индивидуална и ако во други училишта, за 34 ученици се потребни една училница и еден наставник, кај нас за 34 ученици се потребни 34 училници и 34 наставници. Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот. Во однос на немањето доволно простор и кадар... Кадар и да примиме простор повторно ќе нема. Од таа причина мора да бидеме селективни и да ги примаме само оние кои вистински треба да учат во ова училиште, што некогаш создава револт кај Родителите (некои и тука пишуваат деке сме премногу селективни).

Дел од наставниците по солфеж да работат потемелно на материјалот,за децата ,па и наставниците по инструмент,да немаат проблеми со ,наводно,веќе изучен материјал.
ДМБУЦ: Наставните програми се донесени од страна на МОН и ние мора да ги почитуваме и да работиме според нив. Така се работи во цела Македонија. Доколку детето е понапредно, наставникот по инструмент може да работи по напредна програма затоа што часот е индивидуален, додека на солфеж е групна настава и мора да се размислува за сите деца.

Пијаната се стари, вратите на училните не се затвораат, во балетскиот оддел гардеробите се за реновирање, тоалетите се за реновирање
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

toaletite se vo losa sostojba i renoviranje na celosnata zgrada
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Da se podobri higienata vo DMBUC.
ДМБУЦ: Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена, секако со помош на Родителите кои нема своите деца да ги чекаат низ цело училиште, при што со нивното движење допринесуваат за полоша хигиена и не можност да се исчисти.

слаба хигиена , безбедност, стари соблекувални и сали со лош под, големи групи ,
ДМБУЦ: Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена, секако со Ваша помош со тоа што децата ќе ги чекате во холот или надвор од Училиштето, а не низ цело Училиште поради што не сме во состојба да ја одржуваме хигиената на ниво кое и Вие и ние го посакуваме. Искуството покажува дека интересот за учење балет е најголем во почетокот на образованието. Затоа групите тогаш се со повеќе ученици. Секаде во сите школи е така.  Со текот на годините, заради сложеност на вежбите, секојдневните напорни блок- часови веќе од трето,четврто и понатаму.... доаѓа до намалување на бројот на учениците. Работиме на условите за подобрување, вентилацијата, гардероби и слично.... Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.

Лоша организација на настава и часови која се надминува честопати со премногу труд од страна на родителот и професорот. Не сметам дека секогаш изговор е немањето простор.
ДМБУЦ: Распоредот на часови не сме во можност да го прилагодиме на секој посебно, иако даваме се од себе за да одговора на секого. Имаме 1500 ученици, кои треба да имаат час во понеделник-четврток или вторник-петок од 16 часот до 20 часот (пред 16 часот не може затоа што имаат настава учениците од средно, а по 20 часот е веќе касно). Групите не смеат да бидат поголеми од 15 ученици, но и помали од 8 ученици и од таа причина некогаш не одобруваме префрлување од една во друга група. Навистина е тешко и со големи напори некако успеваме да направиме распоред.  Треба да се има предвид дека наставата е индивидуална и ако во други училишта, за 34 ученици се потребни една училница и еден наставник, кај нас за 34 ученици се потребни 34 училници и 34 наставници.

Сметам дека делот каде што чекаат родителите, во холот ,треба да е осветлен како и затоплен, за да не мора да се качуваме по ходниците и со тоа да сметаме на учениците.
ДМБУЦ: Во ниедно училиште не постои простор како чекална за родителите, холот е преголем простор за да биде доволно затоплен, а влезната врата постојано се отвара за да влегуваат учениците.

Неамбициозно однесување на предметни наставници за припрема и учество на натпревари кои го унапредуваат ученикот , а и наставникот, а го истакнуваат училиштето.
ДМБУЦ: Амбициозноста на наставникот е тесно поврзана со амбицијата и можноста на ученикот, да одговори на дополнителниот ангажман за учество на натпревар. Секако се трудиме секој наставник да биде се повеќе посветен на работата со учениците.

Нема критика

Лоши хигиенски услови
ДМБУЦ: Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена, секако со Ваша помош со тоа што децата ќе ги чекате во холот или надвор од Училиштето, а не низ цело Училиште поради што не сме во состојба да ја одржуваме хигиената на ниво кое и Вие и ние го посакуваме.

Нема

30 минути по 2 пати во неделата се многу малку за да научиме инструмент и наставниот план.
ДМБУЦ: Инструментот се изучува во континуитет повеќе години. Концентрацијата на учениците од помала возраст е краткотрајна. Времето предвидено за часот по инструмент е во согласност со возраста на ученикот и е дефинирано според наставниот план кој го донесува Министерот за образование.

Делува старо и нечисто
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.
Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена, секако со Ваша помош со тоа што децата ќе ги чекате во холот или надвор од Училиштето, а не низ цело Училиште поради што не сме во состојба да ја одржуваме хигиената на ниво кое и Вие и ние го посакуваме.

ВЕЦИНАТА
ДМБУЦ: Свесни сме дека Училиштето е старо. За жал со години наназад немало некои големи чекори за да се подобрат или барем одржуваат условите. Настојуваме постепено нешто да реновираме. Така, во последните години сменивме врати на 1 и 2 спрат, под на 2 спрат и во некои училници, купивме балетски под за секоја од салите, ги тапациравме ѕидовите на салите, сменивме врата во балет за подобра циркулација на воздух, оркестарската сала ја реновиравме. Во план е да продолжиме етапно, а наскоро се надеваме дека ќе имаме нов концертен клавир. Очекуваме да се одобри нашето барање за  финансии од МОН за реновирање на сите тоалети и гардеробите во балетот.
Ќе настојуваме во иднина хигиената да биде подобрена, секако со Ваша помош со тоа што децата ќе ги чекате во холот или надвор од Училиштето, а не низ цело Училиште поради што не сме во состојба да ја одржуваме хигиената на ниво кое и Вие и ние го посакуваме.

Пијаната не се наштимани
ДМБУЦ: Пијаната често ги штимаме, но големиот број на ученици кои го изучуваат овој предмет придонесува за често раштимување на истиот.

Тоалетите не се средени и водата не тече во клонот Александар М.
ДМБУЦ: Тоа е во надлежност на самото училиште Александар Македонски. Водата не тече поради слаб притисок

Ispitite po solfez se mnogu loso organizirani, so subjektiven pristap, bez moznost za supervizija.
ДМБУЦ: Испитите се полагаат пред комисија од повеќе членови (освен предметниот наставник во комисијата се и наставници кои не предаваат на тие ученици), нема простор за субјективност.

NEMAM

Дали сте ја погледенале анкетата, напатствијата се на БУГАРСКИ!!!!!??????!!!! АЛОоооо СРАМОТА
ДМБУЦ: Секако дека е на македонски, веројатно има проблем кај Вас со Вашиот компјутер.

Децата по клоновите ги немаат истите услови како во Луј. На пример просторот за одржување на час по инструмент е несоодветен, нема инструменти за придружба за секој професор. Има временски ограничувања на одржување на часовите, па често се случува поради затворање на училиштето да биде некој час скратен, а не по вина на професорките или учениците. Исто така нема соодветен простор каде би можеле да се одржуваат јавни часови и мали концерти.
ДМБУЦ: Во право сте дека условите не се исти: тоа е редовно општинско училиште со своите специфики, ние сме музичко балетско со свои специфики. Во тоа училиште ние сме "гости" и мора да се прилагодиме на тие услови, со цел да не патувате до центар и наставата да ја приближиме до местото на живеење.

критиката се однесува на често менување на наставникот по инструмент
ДМБУЦ: Не знаеме која е причината за честото менување, но и не треба да се сфаќа како лошо. Има тоа и предности: од различни наставници може да се научат и различни работи, поинаков пристап на решавање на проблемите, па ако еден наставник работел на еден начин и на некои проблеми, новиот ќе работиме на поинаков начин и нови проблеми. Од различни наставници има можност да се научи многу повеќе работи. Не случајно секаде во светот се одржуваат семинари со познати педагози, каде музичарите ги посетуваат овие семинари, а на кои предаваат различни педагози.