ДИРЕКТОР
  проф. д-р Љупчо Коскаров

ПИЈАНО
 

Ана Каровска Емин
Ајхан Куртов
Бети Бешковска
Билјана Петрова-Таковска
Бобан Мирковски
Борис Светиев
Бојан Маротов
Весна Ангелова
Весна Дајлевиќ
Викица Костоска - Пенева
Верица Шотаровска
Глигор Гелебешев
Гордана Антанасијевиќ
Дана Поповска
Даница Стојанова
Дејана Толовска - Арсова
Дилек Реџеп
Дирона Соколовска
Дино Имери
Доминика Робе
Елена Андоновска-Цветковска
Елена Костовска
Емил Рибарски
Едита Хаџи - Хамза
Зана Имери
Зоран Станишиќ
Ирена Шахова
Јасмина Трајческа
Jасна Аврамовска - Костенарова
Јасминка Филковска
Јулијана Жабева-Папазова
Јулијана Маротова
Кармен Дренковска
Катерина Ќетковиќ-Фидановска
Кристијан Каровски
Кристина Ангеловска-Крагуевска
Лиле Анастасова
Маја Поповиќ
Маја Шутевска - Кировска
Марија Диманин - Богоевска
Марија Калкашлиева
Марија Шаламановска
Маријана Влаисављевиќ
Маријана Јованчева
Милан Јанкулоски
Милена Стојановска
Мирјана Павловска-Шулајковска
Наташа Димитровска
Наташа Поповиќ
Нина Костова - хонорарен
Огненка Герасимовска
Пасионaрија Асланај
Самира Мустафаоглу
Светлана Димитриевска
Симеон Стефковски
Славица Мицовска
Слободанка Младенова
Снежана Василова
Станислава Поцевска
Стефани Стефановска
Сузана Шошева-Станковиќ
Теодора Деловска
Хермина Трпоска-Самарџиска
Христина Видиновска

   

ГУДАЧИ
  Виолина
 

Александра Младенова
Аспарух Хаџи - Христов
Билјана Весковска
Ваљон Круезиу
Горан Муратовски(хонорарен)
Ерхан Шукри
Зоран Џорлев
Јасна Трајкова
Јелена Станишиќ
Јелена Туфекчиевска
Ментор Сулеjмани
Милена Тодоровска - Мургоски
Наташа Диденко
Наташа Малиновска
Нииколчо Јанков
Олег Контраденко
Румен Димитриев
Тони Терзиев
Хуана Влаисављевиќ


  Виола
 

Јован Бицевски
Фана Спиркоска


  Виолончело
 

Александра Јаневска
Драган Гоневски(хонорарен)
Маре Видевска
Марија Кочарова-Узунова


  Контрабас
 

Благој Маротов


  Гитара
 

Ади Имери
Бекир Сејфула
Бојан Петровски
Борче Наумоски
Владимир Чадиковски
Дритон Сулејмани
Ѓоко Грујоски
Јанко Пенов
Костадин Булоски
Љубомир Наќевски
Наско Џорлев
Немања Клинчаров


  Харфа
 

/


  Корепетиција
 

Ива Виденовиќ
Петар Макариевски


  Оркестар
 

Фифи Ле

 

ДУВАЧИ
  Флејта
 

Аљбана Мустафа
Даниела Неделковска
Наташа Еленова
Николина Ефтимова - Тодоровска
Симона Марочковска - Манојловска


  Обоа
 

Цветан Пијанечки


  Кларинет
 

Арбен Асланај
Благојче Трајковски
Петар Колевски
Никола Јованов
Зоран Крагуевски


  Фагот
 

Горан Зафировиќ  Саксофон
 

Владимир Трајановски


  Труба
 

Љупчо Коскаров
Александар Николовски


  Хорна
 

Александар Гошев


  Тромбон
 

Ташко Тодоров


  Туба
 

/


  Ударни инструменти
 

Кристијан Христовски
Зоран Спасовски


  Хармоника
 

Зорица Каракутовска
Зуица Лазова
Филип Стамевски


  Соло пеење
 

Александра Коцевска
Гонца Богоромова
Искра Трпева
Мустафа Имери
Светлана Донковска


  Народни инструменти
 

Илија Јаневски


  Корепетиција
 

Билјана Петровска
Маријана Николовска
Весна Тасевска

ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ
 


Стручно-теоретски предмети

  Хармонија
 

Слободанчо Стојков
Елизабета Илиевска
Дамјан Темков
Павлина Нечевска - Јосифова


  Хор,диригирање,познавање музички инструменти,теорија,познавање хорска литература, свирење хорски партитури
 

Ана Костова
Панче Јосифов


  Историја на музика
 

Жанина Кировска-Ралева
Весна Беличанец-Диневска
Дардан Браими


  Контрапункт, композиција
 

Слаѓана Секулоска
Елизабета Илиевска


  Музички фолклор
 

Арта Исмаили - Абдулаи 


  Музички форми
 

Павлина Нечевска-Јосифова
Дамјан Темков
Бехар Весели


  Солфеж
 

Весна Димчевска
Марина Стојановска
Милица Василевска
Тања Цанева
Благица Клинчарова
Даниела Весиќ
Златица Жантевска
Каљтрина Круезиу - Балаш
Катерина Стојановска - Крстевска
Кристина Христова
Мери Димитрова
Павлина Смилевска - Спироска
Панче Бујуклиев
Розета Ѓеоргиевска
Сузана Стојчева


  Подготовка за водење училишни оркестри
 

Милица Василеска - Калајџиеска
Елизабета Илиевска


  Сонологија
 

Влатко Георгиев


 


Општообразовни предмети

  Македонски јазик
 

Драгана Бенедети
Вањушка Миладинова-Миќиќ


  Англиски јазик
 

Ивана Симјаноска
Марија Каранфиловска
Ајсел Јакупи


  Германски јазик
 

Данијела Калкашлиева


  Француски јазик
 

Бранкица Домика


  Италијански јазик
 

Марија Митровска


  Информатика
 

Снежана Проковиќ


  Историја
 

Боби Митревски
Бехар Мехмети


  Албански јазик
 

Мелехате Реџепи


  Библиотекар
 

Љиља Трајковска


  Бизнис и претприемништво
 

Весна Марковска


  Естетика
 

Елка Јанкова-Селева


  Спорт и спортски активности
 

Благоја АрсовскиБАЛЕТ
  Класичен балет
 

Горан Божинов
Лилјана Боневска
Нада Битољану-Делиниколова
Сања Шутевска
Слаѓана Спасеновска
Соња Здравкова Џепароска
Андријана Ивановска
Илинка Накова
Маја Митровска
Олга Серафимовска
Бистра Делиниколова
Драгана Босниќ
Дафина Данилоска-Кочевска


  Корепетиција
 

Благовесна Булевска
Евица
Гелебешева-Методиева
Димитар Поп - Алексов
Дуња Иванова
Драгана Даутовска
Ирена Ангеловска
Љубица Илкоска
Мирјана Никуљска
Славица Арсова
Тамара Ќортошева  Модерен балет
 

Елена Антонова-Петровиќ
Александра Кочовска - Начева
Елизабет Колевска

 

НАСОКА ЗА ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА И ИГРА
 

Благица Илиќ
Тимко Чичаковски
Бојан Петковски
Гордана Тасева
Дени Синадиновски
Силвестер Проле
Стојанчо Костов
Тијана Јаневска
Христијан Николовски 

АДМИНИСТРАЦИЈА
  Секретар
 

Соња Симовска


  Педагог
 

Магдалена Костова


  Психолог
 

Мануела Митровска Ристовска


  Сменоводител
 

Наташа Христова


  Дефектолог
 

Билјана Чулев


  Благајник
 

Елида Вељановска


  Сметководител 
 

Виолета Иванова


  Административно - техничко лице
 

Кате Павлова


  Технички секретар
 

Славица Зафорова - Костовски


  Домаќин
 

Убавка Бадарева


  Хаусмајстор
 

Борче Стефановски
Киро Марковски


  Курир
  /  Ноќен чувар
 

Јове Јованов


  Хигиеничар
 

Ајтен Калаба
Александра Станковска
Елена Божиновска
Јагода Манаскова
Љуба Стојановска
Мара Соколовска
Славица Андоновска
Снежана Томеска
Стојка Крстевска