АКТИВНОСТИ


РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА
2018/2019 ГОДИНА


На следниот список КЛИКНЕТЕ ТУКА во колоната група 2018-2019 може да ја најдете групата во која е Вашето дете (пример I9-03), наставникот по солфеж во колоната наставник солфеж и по инструмент (доколку изучува инструмент) во колоната одделенски раководител (наставник солфеж или инструмент).
Терминот за настава по солфеж и училницата може да ги видите ТУКА наоѓајќи ја групата во која е Вашето дете (пример I9-03).
Терминот по инструмент ќе го договорите со наставникот каде е распределен ученикот, во деновите кога наставникот ќе биде во училиштето од 16:00 до 19:00, а може да ги видите во колона распоред инструмент попладне (П-понеделник, В-вторник и тн.).
Во Ваш интерес е најбрзо да стапите во контакт со наставниците со цел наставникот успешно да го направи распоредот по инструмент.
Ви посакуваме успешна учебна година.


РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ОСНОВНО БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ


Од 18.09. до 26.09. можете да поднесете барање за промена на група. Кликнете ТУКА


На следниот список КЛИКНЕТЕ ТУКА во колоната група 2018-2019 може да ја најдете групата во која е Вашето дете (пример I-1), и одделенскиот раководител во колоната одделенски раководител.
Терминот за настава и салата во која ќе биде наставата може да го видите ТУКА наоѓајќи ја групата во која е Вашето дете .