УПИСИ

УСЛОВИ ЗА УПИС ВО ОСНОВНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 2019/2020Наставата во општина Карпош од понеделник 23.09.2019 година ќе се одвива во OOУ "Вера Циривири - Трена".


За почеток со часовите во клоновите во Карпош и Аеродром, ќе бидете информирани на веб страната веднаш штом ќе ја завршиме процедурата со Општините и Училиштата.
Ве молиме користите refresh (F5) на страната за да ги обновите објавените информации.


КОНТАКТ ЛИСТА СО МАИЛ АДРЕСИ ОД ВРАБОТЕНИ ВО ДМБУЦ СИМНИ ТУКАРАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА УЧЕБНАТА
2019/2020 ГОДИНА


ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ


Ве молиме во првиот список СИМНЕТЕ ТУКА да го најдете ученикот, да прочитате во која група е распределен и кај кој наставник е по инструмент, а потоа во вториот список СИМНЕТЕ ТУКА да ја најдете групата и така ќе го дознаете распоредот на часови за таа група.
Часот по инструмент ќе го договорите со наставникот, според терминот за час по групна настава.
Наставниците по инструмент се попладне во деновите кои се напишани во графата РАСПОРЕД ИНСТРУМЕНТ.


ОСНОВНО БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ


Ве молиме во првиот список СИМНЕТЕ ТУКА да го најдете ученикот, да прочитате во која група е распределен и кај кој наставник, а потоа во вториот список СИМНЕТЕ ТУКА да ја најдете групата и така ќе го дознаете распоредот на часови за таа група.
МОЛБИ ЗА ПРОМЕНА НА РАСПОРЕД СИМНЕТЕ ТУКА ПО ГРУПНА НАСТАВА (СОЛФЕЖ - ТЕОРИЈА НА МУЗИКА - БАЛЕТ) ОСНОВНО МУЗИЧКО И БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Приемот на молби e во период од 02.09.2019 до 08.09.2019 година.

НАПОМЕНА: ЌЕ БИДАТ РАЗГЛЕДУВАНИ МОЛБИ ЗА ПРОМЕНА САМО ОД ОПРАВДАНИ ПРИЧИНИ - НЕМОЖНОСТ ДА СЕ СТИГНЕ НА ВРЕМЕ ПОРАДИ РАСПОРЕДОТ НА ЧАСОВИ ВО РЕДОВНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ, НО НЕ И ПОРАДИ СОВПАЃАЊЕ СО НЕКОЈ КУРС ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИК, БАЛЕТСКО СТУДИО, СПОРТ, ДРАМСКА СЕКЦИЈА И СЛИЧНО. ДОКОЛКУ ПОСТОИ ГРУПА СО ТЕРМИН КОЈ ВИ ОДГОВАРА, НЕ ЗНАЧИ ДЕКА МОЖЕ ВЕДНАШ ДА СЕ РЕШИ БАРАЊЕТО, СО ОГЛЕД НА ТОА ШТО ГРУПИТЕ НЕ СМЕАТ ДА БИДАТ ПОГОЛЕМИ ОД 15 УЧЕНИЦИ (МУЗИЧКО) и 25 УЧЕНИЦИ (БАЛЕТСКО).

УСЛОВИ ЗА УПИС ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ