2019/20202019/2020 -
( )

2019/2020 136 4 , (102 34 ), Σ Σ ( ).
ȣ | FLETËPARAQITJE

|

ARTI MUZIKOR | PROFILI muzicient interprestues

|

ARTI MUZIKOR | PROFILI muzicient teoreticient

| /

ARTI I BALETIT | PROFILI balerin per balet klasik

| /

ARTI I BALETIT | PROFILI balerin per balet modern

| /

ARTI I BALETIT | PROFILI valltare/ kengetare tradicional
.